info@kunstkoepellanaken.be

+32 (0) 89 71 22 10

Onze visie (APP)

De gemeentelijke academie voor muziek en theater heeft een eigen Artistiek Pedagogisch Project (APP) uitgeschreven, dat de goedkeuring van het schoolbestuur wegdraagt.

Hierin geeft de academie een omschrijving van haar visie op de onderwijsopdracht en het verband tussen deze opdracht en haar visie op mens en maatschappij. Zij bepaalt de doelen die haar voor ogen staan en de werkwijzen die zij hiervoor wenst aan te wenden.

Het academieteam staat als één blok achter dit artistiek- pedagogisch project. Dit project vormt de rode draad doorheen de artistieke vorming en zal de academie naar buiten toe profileren.

Hier volgt een samenvatting van onze doelen: 

  1. Wij streven een aangenaam en motiverend leer- en leefklimaat na zowel voor personeel als voor leerlingen en ouders. Het verstrekken van kwalitatief onderwijs steeds in combinatie met een kindvriendelijke of leerlinggerichte aanpak is de norm. Ook streven wij een efficiënte organisatie, een goed functionerende administratie en kwaliteitsvolle concerten/projecten na. Daarom verwachten wij ook van jou dat je het beste van jezelf geeft: je zet je goed in tijdens de les, werkt mee in de klas, en maakt tevens thuis genoeg tijd vrij om te oefenen en te studeren. Alleen zo bereiken we samen het beste resultaat.

  2. Op basis van jouw eigen mogelijkheden kan je in de academie muzikale en/of verbale kennis en vaardigheden ontwikkelen. De Vlaamse regering heeft onderwijsdoelen vastgelegd dewelke elke leerling dient te behalen op het einde van zijn opleiding. Dit heeft zich vertaald in basiscompetenties, beroepskwalificaties en specifieke eindtermen. De leerkrachten van onze academie hebben deze onderwijsdoelen schooleigen gemaakt in zogenaamde jaar- en graadsplannen. Naast het maken en het uitvoeren van muziek en/of theater, vinden we het belangrijk dat je ernaar leert luisteren, achtergrondinformatie vergaart en een eigen mening leert vormen. Net daarom zijn naast het hoofdvak ook de omringingsvakken belangrijk. Op die manier leer je alles wat bij kunst hoort en komt het beste van jezelf naar boven.
    Door onze vernieuwende manier van werken mag je worden wie je bent: 
    een brede kunstenaar. Je hebt een unieke eigenheid, je experimenteert en bent creatief, je beheerst je vak, je onderzoekt, je gedraagt jezelf als een teamspeler en je kan een stijlvol optreden verzorgen.

  3. De academie streeft steeds naar een kwalitatief, mooi en afgewerkt artistiek product. Als podiumkunstenaar maakt een (publiek) toonmoment integraal deel uit van de opleiding. Je zal ook regelmatig proeven en toetsen moeten afleggen voor een jury. Deze is samengesteld uit leerkrachten van onze school. Optioneel kan deze aangevuld worden met externe juryleden. Zij controleren samen of je de basiscompetenties en beroepskwalificaties hebt behaald.

  4. Ieders persoonlijkheid is belangrijk. Onze school streeft de ontwikkeling van de totale persoon na. Het leren met hoofd, hart en handen zal zo altijd zinvol zijn.

  5. Door de kunst word je gevormd tot een cultureel ontwikkeld mens. Ook willen we je sociale vaardigheden ontwikkelen om je in staat te stellen positieve relaties met anderen op te bouwen. Dit versterkt ongetwijfeld je levenskwaliteit maar ook het maatschappelijk weefsel.

Download het APP

Lees het volledige artikel door hieronder op het pdf-document te klikken.