• Tel: 089 71 22 10
  • Academie Lanaken Bilzen Zutendaal

Project: Gelijktijdige opstart instrument en AMV

Project: Gelijktijdige opstart instrument en AMV

In de aanloop naar een nieuw decreet voor het Deeltijds Kunstonderwijs heeft het Departement van onderwijs ons de toelating gegeven om inhoudelijk en organisatorisch verder te experimenteren. 
Dit project behelst o.m. een gelijktijdige opstart AMV (=notenleer) én instrument en een competentiegerichte inschaling en evaluatie (zie competenties).

Hiermee zij wij de 1ste Vlaamse academie waarbij de volledige lagere graad ondergedompeld is in deze competentiegerichte aanpak waarbij alle jongeren vanaf 8 jaar onmiddellijk met instrument opstarten.

 Indien het lestijdenpakket en de infrastructuur (aantal lokalen) het toelaten hebben we ook volgend schooljaar de intentie om zoveel mogelijk jongeren vanaf 8 jaar met instrument te laten starten.

Om de “overbevraging” te kanaliseren werden er objectieve criteria opgesteld:

  1. leerlingen uit de klassen muzische initiatie (7-jarigen) genieten voorrang en komen eerst op de “wachtlijst” instrument

  2. nieuwe geïnteresseerden kunnen nu reeds inschrijven voor volgend schooljaar: de datum van inschrijving bepaalt de plaats op de “wachtlijst instrument”. 

  3. de academie streeft een bewuste keuze van het instrument na: nieuwe leerlingen dienen de opendeurdag van zaterdag 28 januari 2017 tussen 9.30 – 12.00 uur bij te wonen. Die dag worden immers alle instrumenten / disciplines voorgesteld.

Twijfelt uw kind dan nog tussen een aantal instrumenten? Geen probleem. 
Traditiegetrouw organiseert de academie in februari een “opendeurmaand”. Hierbij worden elke avond 2 à 3 disciplines voorgesteld en uitleg verstrekt. Daarenboven bestaat nog de mogelijkheid om proeflessen te volgen.

Noteer alvast voornoemde data in uw agenda. Meer details ivm. het aanbod van instrumenten in de “opendeurmaand” vindt u vanaf januari 2016 op onze website.

 Het kader lagere graad ziet er als volgt uit:

  • 1 wekelijkse lestijd AMV van 90’ en instrument / zang van 60’

  • 1 maandelijkse lestijd atelier van 120’ waarbij samenzang / samenspel wordt aangeboden in de laatste week van de maand. Bij voorkeur sluiten leerlingen aan in hun vestigingsplaats. Er worden ook samenspelklassen instrument (L2,L3,L4) aangeboden in de disciplines hout-, koperblazers, gitaar en slagwerk.