• Tel: 089 71 22 10
  • Academie Lanaken Bilzen Zutendaal

Competenties

Competentiegericht inschalen en evalueren


Vorig schooljaar werd onze academie door het Departement van Onderwijs geselecteerd als pilootschool voor het project “competentiegerichte inschaling en evaluatie”.

Wij kiezen ervoor om dit schooljaar op de ingeslagen weg verder te gaan en dit met de leerlingen verder te ontwikkelen en te verfijnen. Uiteraard dienen de leerplandoelen, geformuleerd door het departement, steeds gerespecteerd.

 

We bekijken de leerlingen vanuit 6 rollen of competenties:

 

1) vakman:         Hoe beheerst de leerling de puur technische vaardigheden van stem of instrument

                          (ademhaling, lichaamshouding, klankkwaliteit, …)?

                          Hoe ontwikkelt de leerling zijn/haar studiemethode (het inoefenen, het herhalen en verbeteren,

                          het afwerken, ...)?

 

2) samenspeler: Hoe speelt de leerling in op/ samen met andere medespelers? In hoeverre neemt hij

                          verantwoordelijkheid t.o.v. de groep?

 

3) performer:      Deze toont zijn kunst op het podium en kan het publiek entertainen of boeien met zijn/haar

                          “verhaal”.

 

4) kunstenaar:    Deze kan zelf op een creatieve manier theater en/of muziek maken.

 

5) onderzoeker:  Deze is nieuwsgierig naar alles wat met kunst te maken heeft en onderzoekt (ook buiten de

                          lessen) wie de componist of auteur is.

 

6) unieke ik:       Deze kan in een performance zijn/haar kunst een eigen touch geven en zijn/haar eigenheid

                          een belangrijke rol laten spelen.

 

In het verleden werd vooral ingezet op de 2 eerste rollen. In de nieuwe manier van lesgeven worden de leerlingen uitgedaagd om zich –gedurende het traject- in de andere 4 rollen te ontwikkelen en zich breder te vormen.

 

Voor de evaluatie en het rapport heeft dit ook gevolgen.

In januari en mei/juni van elke schooljaar dienen onze leerlingen nog steeds een examen af te leggen voor een commissie/jury en worden zij beoordeeld met een punt.

Wij vinden immers het neerzetten van een

mooi afgewerkt kunstzinnig product nog steeds belangrijk. De vakleerkracht beoordeelt ook nog steeds het dagelijks werk.

 

Daarnaast worden deze “naakte” cijfers uitgebreid met geschreven voedende, veelzijdige en veelvormige feedback. Het voedende bestaat erin dat de leerling weet waar nog aan gewerkt moet worden om verder te komen. De veelzijdigheid van feedback komt tot uitdrukking in de beschrijving van de ontwikkeling van de leerling binnen één om meer rollen. Door de veelvormigheid van de nieuwe evaluatie krijgt de leerling bovendien een gevarieerd palet aan kansen om te tonen wat hij kan: op verschillende momenten, in verschillende vormen, met verschillende actoren.

Elke leerkracht zal op een persoonlijke manier deze totale artistieke evaluatie invullen.

 

In een experiment/pilootschool is dus niets definitief. Daarom kunnen er in de loop van het traject nog aanpassingen gebeuren. Onze expertise wordt meegenomen in een nieuw decreet voor het kunstonderwijs dat (wellicht) deze regeerperiode wordt ingevoerd.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat we de leerlingen nog beter kunnen coachen.

Wij wensen hen een kunstzinnige carrière en hopen dat zij zich ten volle kunnen ontwikkelen.