• Tel: 089 71 22 10
  • Academie Lanaken Bilzen Zutendaal

Artistiek Pedagogisch Project

De gemeentelijke academie voor muziek en theater heeft een eigen Artistiek Pedagogisch Project (APP) uitgeschreven, dat de goedkeuring van het schoolbestuur wegdraagt.

 Hierin geeft de academie een omschrijving van haar visie op de onderwijsopdracht en het verband tussen deze opdracht en haar visie op mens en maatschappij. Zij bepaalt de doelen die haar voor ogen staan en de werkwijzen die zij hiervoor wenst aan te wenden.

Het academieteam staat als één blok achter dit APP. Dit project vormt de rode draad doorheen de artistieke vorming en zal de academie naar buiten toe profileren.

Lees het volledige artikel door hiernaast op het pdf-document te klikken...