• Tel: 089 71 22 10
  • Academie Lanaken Bilzen Zutendaal

Jong Talentenklas

In 2009 richtte onze school een “JongTalentenklas” op. Bedoeling is om talentvolle jongeren vroegtijdig op te sporen, optimaal te begeleiden en te laten excelleren op interne of externe podia. Hierdoor worden uiteraard de mogelijkheden van toegang tot het Hoger (Kunst)Onderwijs vergroot.

Bovendien werd in 2011 een structureel samenwerkingsverband ondertekend met het Conservatorium van Maastricht (Hoger Kunstonderwijs).
Hierbij kunnen voornoemde jongeren meeloopdagen, masterclasses, open podia, … bijwonen.
Uniek is dat zij op geregelde tijdstippen te Maastricht les krijgen van hoofdvakdocenten of hun assistenten. Voor zover bekend is dit een precedent voor Vlaanderen.
Hoeft het nog gezegd dat deze jongeren hoog scoren op (inter)nationale gerenommeerde Jongerenwedstrijden of in het Hoger (Kunst)Onderwijs.

Toelatingsvoorwaarden

Leerlingen dienen een bovengemiddeld cijfer te behalen voor instrument of zang. Uiteraard is het resultaat van de omringingsvakken ook belangrijk.
Leerlingen dienen (nieuwe) leerstof sneller te verwerken dan het gemiddeld niveau.
Leerlingen kunnen/willen voldoende tijd vrijmaken voor hun studies aan de academie. Er wordt immers een 2de instrument of een theorievak aanbevolen. Bovendien dient er, naast een interne optreden, 1x per schooljaar een “extern optreden” gegeven te worden.